Fatwa Hukum Jual dan Beli dengan Akad Angsuran

Fatwa Hukum Jual dan Beli dengan Akad Angsuran Uang Pinjaman (Gambar : oleh Raten-Kauf dari Pixabay) Bagikan Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Apa itu Fatwa ? Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan al-arab menyatakan, Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya…